Friday, January 22, 2016

साहित्य समाजको दर्पण हो

'साहित्य समाजको दर्पण हो' - यो परिभाषा धेरैलाई मन पर्दापर्दै पनि यो परिभाषाले व्यक्त गर्न खोजेको कुराले कतिपय सर्जकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
यस परिभाषाले साहित्यमा अर्ति,उपदेश र आदेशलाई स्वीकार्दैन ।
जस्तो हामीले दर्पण हेरिरहँदा दर्पणले तेरो अनुहारको कालो धो, कमाल काट् या दाँत चम्का कहिल्यै भन्दैन । आँखिभौ मिला पनि भन्दैन ।
कालो या सेतो, लामो या छोटो त्यो देखाइदिने काम मात्र गर्छ । बाँकि निर्णय हामीले अर्थात् पाठकले गर्ने हो ।

No comments: